Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss

 

I samanheng med test av befolkningsvarsling torsdag 2. mai, er det utarbeida ei spørjeundersøking. Gi di tilbakemelding her:
https://app.easyquest.com/q/s2L3Q

Vi takkar for mange tilbakemeldingar etter testen 19.april. No skal vi evaluere testen og tilbakemeldingane.

Vi har fått mykje god informasjon frå befolkninga. Vi skal no setje dette i system og vil leggje vekt på å formidle informasjon i etterkant. Resultat frå undersøkinga vil bli offentleggjort her og gjennom andre kanalar.