Radarmontering på Fjellvåken

Fredag 24.08.2012 ble det fløyet opp en radar til Fjellvåken i Åkneset. Åge Kjølås hadde på forhånd støpt et egnet platå til å sette den på.
Den er plassert rett mot det ustabile fjellpartiet og skal måle bevegelsene den nærmeste tiden.


Montering av Radar på Fjellvåken. Foto: May Elin Vangen

Boring i Åkneset

Boringen er nå startet opp og de første 30 m er nå ferdig. Spenningen var stor da den ny televiewer skulle tas i bruk.


Boreriggen på plass. Foto: May Elin Vangen

Klargjøring for nytt borehull i Åkneset er i gang

Arbeidet med etablering av ny borreplass på Åkneset har kommet i gang. Grunnen til at denne jobben er påbegynt er at det øvre borehullet er i ferd med å gå tapt.

Med innleid gravemaskin fra entrepenør Svinø i Ålesund, som er ombygget med tanke på flytting med Helikopter, er jobben med å lage i stand ny plass i full gang.

Selve boringen vil starte opp i august måned.


Gravemaskinen monteres ute i fjellet. Foto: Åge Kjølås

Sprenge ned Åknes?

Fra tid til annen får vi spørsmål om det ikke er en bedre løsning å gjennomføre en kontrollert nedsprengning av Åknes og andre ustabile fjellsider, enn å drive med omfattende overvåking og beredskap med ubestemt tidshorisont. Vi anbefaler ikke dette da nedsprengingen av store fjellmasser vil føre til stor trykkavlastning i den gjenværende fjellsiden, med fare for at det utvikler seg nye ustabile strukturer som kan utvikle seg til nye skred. Dette er beskrevet i det korte notatet som kan lastes ned som PDF her:
Notat Sprenge ned Åknes

Syndicate content