Sprenge ned Åknes?

Fra tid til annen får vi spørsmål om det ikke er en bedre løsning å gjennomføre en kontrollert nedsprengning av Åknes og andre ustabile fjellsider, enn å drive med omfattende overvåking og beredskap med ubestemt tidshorisont. Vi anbefaler ikke dette da nedsprengingen av store fjellmasser vil føre til stor trykkavlastning i den gjenværende fjellsiden, med fare for at det utvikler seg nye ustabile strukturer som kan utvikle seg til nye skred. Dette er beskrevet i det korte notatet som kan lastes ned som PDF her:
Notat Sprenge ned Åknes

Oppstart av radarmålinger i Flåm

 

21.3.2012 ble radarfundament støpt ved hjelp av lokal entrepenør og AirLift.

29.3.2012 startet ÅTB årets første radarmålekampanje I Flåm, Aurland, Sogn og Fjordane

Radaren måler avstanden til fjellet. Ved å sammenligne flere målinger er det mulig å se om det er bevegelse i fjellet. Målingene gjøres oppdrag fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), som vurderer stabiliteten i fjellet.


      Montering av radar.  Foto: Lene Kristensen

      Støping av fundament.  Foto: Åge Kjølås

      Klargjøring for fundament.  Foto: Åge Kjølås

Møte i Geofagleg rådgjevningsgruppe

8 og 9. september blei det halde møte i geofagleg rådgjevingsgruppe i Kåfjord i Troms. Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) har ansvar for denne gruppa på oppdrag og finansiering frå NVE. ÅTB har ansvar for den geofaglege overvakinga av dei 2 objekta Jettan og Indre Nordnes i Kåfjord i tillegg til Åkneset, Heggurdaksla og Mannen i Møre og Romsdal.

Møtet i Kåfjord besto av ein fagleg del der ein del problemstillingar knytt til dei overvaka objekta blei presentert og diskutert, og ei feltbefaring til det ustabile området Jettan.

Geofagleg rådgjevingsgruppe består av nasjonal og internasjonal ekspertise på fjellskred i tillegg til geologane ved ÅTB. Gruppa har som oppgåve å vere ein ekstra resurs for ÅTB og å kvalitetssikre det arbeidet som blir gjort ved Beredskapssenteret.


Geofagleg rådgjevingsgruppe på befaring i Kåfjord.

Radarmålinger viste bevegelser før steinraset på rv 70, Oppdølstranda 8. juni

Åknes/Tafjord Beredskap har på oppdrag fra Statens vegvesen målt med radar langs Oppdølstranda i Sunndal kommune siden våren 2010. Disse undersøkelsene av bevegelser i fjellsiden har vært en del av kartleggingen og risikovurderingene til Statens Vegvesen. Fjellpartiet som raste ut den 8. juni ble verifisert av radarmålingene, og i perioden mellom høsten 2010 og våren 2011 har området beveget seg nesten 1 cm. Åknes/Tafjord Beredskap satte i gang målinger like etter raset, og disse viser at området nå er stabilt.

 

 

Syndicate content